Helen Eriksen

Faciliterende ledelse | Frisættende ledelse | Kurser og foredrag med Helen Eriksen

Faciliterende ledelse – din opkvalificerende uddannelse i fremtidens, frisættende ledelse

Mere mening – faciliterende ledelse – psykologisk tryghed – det autentiske lederskab
Lederuddannelse med erhvervspsykolog, trivselsekspert og forfatter Helen Eriksen.

Uddannelsen er opbygget over 3 moduler á 1 dag fra kl. 08.30-17.00 med indlagt frokostpause og pauser for- og eftermiddag.

Datoer for næste hold:

 • 06. juni 2024 kl. 8.30-17.00.
 • 15. august 2024 kl. 8.30-17.00.
 • 25. september 2024 kl. 08.30-17.00.


Sted:
Eriksen Instituttet, Skovgården, Langdyssevej 5, 6430 Nordborg.

Obs: Uddannelsen kan også foregå firmainternt på nogle af jer valgte datoer.

Kursuspris:
Prisen udgør 18.900 kr. inkl. moms pr. deltager. Inklusive i beløbet er undervisning, undervisningsmaterialer, forplejning på kursusdagene – morgenmad, frokost, kaffe, te, sunde pausesnacks. Mulighed for afdragsordning. Send en mail til Helen her.

Referencer:
Se hvad tidligere kursister fortæller om kurset.

”Kan du som leder give dine medarbejdere for meget indflydelse? Svaret er nej. Det viser forskning fra NFA, hvor man har undersøgt, om medarbejdere kan få så meget indflydelse, at det bliver en belastning frem for en ressource. Ifølge seniorforsker Thomas Clausen fra NFA peger resultaterne klart i retning af, at indflydelse er en vigtig ressource i det psykosociale arbejdsmiljø, der bidrager til at øge trivsel og psykisk velbefindende blandt medarbejdere i forskellige typer af jobs – også dem, der i undersøgelser svarer, at de har høj indflydelse i arbejdet.” (NFA, 2023)

Lederuddannelsen i Faciliterende Ledelse tager udgangspunkt i den nyeste forskning og praksiserfaring og sætter fokus på, hvordan du via faciliterende, frisættende og autentisk ledelse kan bane vejen for mere mening, trivsel, sammenhæng, større psykologisk tryghed og udviklingen af fremtidens bæredygtige organisationer. Uddannelsen er både teoretisk, praktisk og case-orienteret, hvor du samtidig kommer til at arbejde med cases fra din egen organisation.

Du kan vælge at tage uddannelsen på nedenstående datoer sammen med deltagere fra andre virksomheder og kommuner, eller du kan gøre som Erhvervshus Sydjylland gjorde, tage uddannelsen firmainternt som en fælles opkvalificerende og kompetenceløftende proces for den samlede ledergruppe, med erhvervspsykolog Helen Eriksen som underviser og facilitator, på for jer tilpassede og passende datoer.

Modul 1: På modul 1 får du/I indblik i og et overblik over, hvordan den dynamiske, pædagogiske værktøjskasse – ”fremtidens ledelseskit” for faciliterende og frisættende ledelse– ser ud, hvad angår:

 • Fremtidens organisationer – et meta overblik – hvad går vi fra og til.
 • Det nye ledelsesparadigme – hvad er det, hvad kan det og hvorfor selv-organiserende organisationer, faciliterende og frisættende ledelse og den deraf affødte psykologiske tryghed, trivsel og arbejdsglæde er kommet for at blive.
  • Den faciliterende leder og mennesket bag – et indblik i vigtigheden af lederens selvindsigt
  • Personlighedspsykologien i fremtidens ledelsesparadigme.
  • Bevidst selvledelse, ubevidste antagelser og copingstrategier
  • Mindfulness som effektivt og virksomt ledelsesværktøj.
  • Redskaber til at styrke de relationelle kompetencer.
  • Psykologisk tryghed.
  • Vigtigheden af helhedstænkning, sammenhængsskabelse, brobygning, overvejelser om evolutionært formål – og hvordan gør vi lige det?


Modul 2 og 3:
 Det nye ledelsesparadigme og faciliterende ledelse, omsætning til praksis. Du/I får:

 • Seks vigtige strategiske begreber inden for faciliterende ledelse.
 • Hvorfor involvering?
 • Hvad faciliterende ledelse er, og hvordan det udføres i praksis.
 • Modeller for involvering i beslutninger
 • Ledelsesstile og grader af involvering.
 • Hvordan du designer beslutningsprocesser og strategiske processer fra styrende over involverende til totalt selvstyrende – bestemt af konteksten.
 • Hvordan involvere uden at miste styringen?
 • Hvad med uddelegering og selvledelse?
 • Hvad bruges ledelsesretten til?
 • Krise og ledelsesstile.
 • Erfaringer fra andre organisationer i Danmark og verden, som du kan bruge.
 • Hvordan kommer I i gang?
 • De nye generationers psykologi generelt og specifikt i forhold til faciliterende og frisættende ledelse. Grundviden om mulighederne for at give dem lyst til at blive, gøre dem til bevidste medskabere og brobyggere, så de ikke bare trives og oplever sig psykologisk trygge, men også gør en forskel, skaber trivsel og arbejdsglæde i din organisation.

Vi samler op, evaluerer os selv og vores proces, kigger ud mod verden, tager de visionære briller på og forholder os opsamlende på vores egen organisation i relation til Danmark og til resten af verden. Hvad har vi lært? Hvad har det gjort ved os? Og med dét vi nu ved, hvad er så visionen og de næste skridt? Hvad kalder fremtiden på? Og hvordan kunne vi gribe vi det an på vegne af en hel organisation – som organisationer være visionære fyrtårn for trivsel og rettidig fremtidsudvikling, såfremt det er dét vi vil?

Undervisningsform, opbygning, datoer, pris, sted – og tilmelding

Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg fra erhvervspsykolog Helen Eriksen samt praktiske øvelse og cases, hvor deltagerne sætter teorien ind i egen kontekst. Uddannelsen er opbygget over 3 intensive moduler hver á 1 dag fra kl. 08.30-17.00 med indlagt frokostpause og pauser for- og eftermiddag.

Kompetenceløftende muligheder: For at sikre en optimal omsætning af uddannelsesindholdet individuelt, i ledergruppen og organisationen som helhed, foreslås individuel ledercoaching imellem modulerne, og såfremt I deltager som en ledergruppe foreslås cirkel-ledercoaching mellem modulerne, som kan foregå på jeres arbejdsplads, hvor eksempelvis den individuelle coaching og cirkelcoachingen kan gennemføres samme dag. Priserne for individuel ledercoaching er 1500 kr./pr. time ex. moms, cirkelcoaching 4500 kr./pr time ex. moms med max. 6-8 deltagere

Prisen for de tre intensive uddannelses-moduler udgør 18.900 kr. inkl. moms pr. person. Inklusive i beløbet er undervisning, undervisningsmaterialer, forplejning på kursusdagene – morgensnacks, frokost, kaffe, te, sunde pausesnacks  

Tilmelding: Du tilmelder dig uddannelsen ved at sende en mail til Helen Eriksen via message@going-beyond.dk.

Har du spørgsmål, før du tilmelder dig kurset?

Så skriv direkte til Helen Eriksen via formularen her.

Erhvervshus Sydjylland har benyttet The Eriksen institut, under kyndig styring af Helen Eriksen, til at designe og facilitere et forløb omkring faciliterende ledelse. Baggrunden for henvendelsen til Helen var et ønske om et fælles og fremtidsholdbart ledelsessprog i en dynamisk og kompliceret organisation. Forløbet var delt i 3 moduler samt indimellem med både individuel og samlet coaching. Ledergruppen har haft meget stort udbytte af uddannelsen. Udover at have fået et fælles ledelsessprog, har processen givet mange gode drøftelser og refleksioner. Det er min klare opfattelse, at Erhvervshus Sydjylland nu står stærkt – både i forhold til at være en attraktiv arbejdsplads, men også i forhold til at sikre, at vi skaber mest mulig værdi i fællesskab med vores medarbejdere.

Jacob Chr. Nielsen, CEO Erhvervshus Sydjylland.

”Jeg har i foråret 2023 haft privilegiet af at deltage i Helen Eriksens lederuddannelse i faciliterende ledelse. Uddannelsen er én af de mest berigende uddannelser, jeg har deltaget i, bl.a. på grund af kombinationen mellem fællesmoduler, cirkelcoaching og den individuelle ledercoaching. Gennem fællesmodulerne fik vi dybdegående indsigt i den nyeste forskning og praksis inden for ledelse. Dette var væsentligt, idet tendenserne viser, at vi går fra et vækstparadigme til et trivsels- og sammenhængsparadigme. På fællesmodulerne udforskede vi lederstile, beslutningsprocesser, psykologisk tryghed, selvledelse og meget andet. Cirkelcoachingen var også en betydningsfuld del af uddannelsen. Som en relativt ny ledergruppe med forskellige niveauer af erfaring, skabte vi en fælles reference og et fælles værdisæt. De gode drøftelser medvirker til at styrke vores fremtidige samarbejde i gruppen. Den individuelle ledercoaching gav hver af os mulighed for at udforske vores personlige udfordringer og ledelsesstil. Hver coaching-session var en kilde til nye indsigter, og vi forlod aldrig en cirkelcoaching eller en individuel coaching uden at samle op på værdifulde pointer, som vi kan bruge i vores videre udvikling. Uddannelsen har inspireret mig til at tænke organisationen som en organisme, hvor vi alle er forbundet. Vi skal skabe sammen, og det skal give mening, have et formål og give værdi for den enkelte. En afgørende læring fra uddannelsen var vigtigheden af mindfulness som et effektivt ledelsesværktøj. Mindfulness hjælper os med at møde udfordringer med åbenhed, empati over for medarbejdere og muliggør intuitive beslutninger i en kompleks verden. Uddannelsens kvalitet er stærkt forbundet med Helen Eriksens unikke personlighed og professionelle tilgang. Hendes nærvær, faglige dygtighed, evne til at relatere teori til praksis samt hendes energi, empati og smittende latter skaber en inspirerende og værdifuld læringsoplevelse. Med en varm anbefaling vil jeg opfordre andre ledere til at deltage i denne uddannelse i faciliterende ledelse. Helen er en stor kilde til inspiration, der udstyrer deltagerne med redskaber til at navigere i den komplekse verden af moderne ledelse.”

Anne Dorte Nielsen, PA, HR- og administrationschef, Erhvervshus Sydjylland.

 

Få 10 råd til mere trivsel

Tilmeld dig mit nyhedsbrev og modtag samtidig mine 10 gode råd til mere trivsel, mening og sammenhæng – sammen med din personlige trivselsstrategi.