Helen Eriksen

Bæredygtig sundhed
trivsel og ledelse
- af dig selv og andre.

Om Eriksen Instituttet

Forestil dig, at du kun behøver tage ét sted hen for at:

  • Tage fuldgyldig hånd om din fysiske, psykiske og åndelige sundheds- og trivselstilstand
  • Få dig et afspændende, velfortjent refleksions- og fordybelsesrum på et naturskønt velværested tæt på skov og strand
  • Finde ro til heling og regeneration, sang, dans, glæde og mulighed for at finde ind til dig selv, din kerne, dit kald

Ja, du læste helt rigtigt – alt dette kan du gøre på ét sted.

Et sted, som samtidig:

  • Har en indbygget mulighed for topkvalificeret erhvervspsykologisk, sundhedspsykologisk coaching og sparring
  • Tilbyder en individualiseret helhedskonsultation, der systematisk kommer omkring hele dig – din krop, kost, psyke, ånd, fortid, nutid, fremtid
  • Danner rammen om et ophold med opbyggende og udrensende økologisk, vegansk og glutenfri ernæring, mindfulness meditation og blid yoga, compassion-øvelser, zoneterapi, massage, sauna, vildmarksbad, skovbadning, naturterapi og højskolesang

Det er det sted, jeg selv gerne ville have haft muligheden for at besøge og genbesøge gennem årene, men som ikke fandtes – indtil nu.

Det er nemlig lykkedes mig at skabe dette sted, og jeg kan næsten ikke vente med at byde dig velkommen.

Eriksen Instituttet har til huse på Skovgaarden ved Nørreskoven på Als i Sønderjylland.

Stedet er sat i verden for, at du som organisation, som leder af dig selv og andre, sammen med dine kolleger og medarbejdere, eller som privatperson i mange forskellige faser af dit liv, har et sted at tage hen, der både er naturvidenskabeligt funderet, helhedsorienteret, erhvervs- og sundhedspsykologisk højt kvalificeret.

Det er et sted, du kan tage hen for at blive inspireret, få sparring, ny viden, have tid til fordybelse og selvrefleksion i smuk natur ved skov og strand. Alt imens du forkæles med sund og lækker økologisk vegansk mad og drikke.

Instituttets tilgang er både helhjernet og helhjertet, da disse kvaliteter er grundlæggende infrastrukturer for bæredygtighed i trivsel, sundhed og ledelse af én selv og andre. 

Så her bygges bro mellem højre og venstre hjernehalvdel, mellem østlige og vestlige filosofier, videnskabelige teorier, sundhedsperspektiver og kosmologier – for dermed at skærpe vores bevidsthed om sammenhænge indeni og udenfor os selv. For at få adgang til, hvad man kunne kalde livsvisdom og en sammenhængspsykologi.

Her er det fundamentalt, at vi inspirerer til udvikling af vores livskompetence, til at blive dannet til at leve sit liv inspireret af den epigenetiske forskning, som kan fortælle os at vores tanker, følelser, maden, vi spiser, motionen, vi praktiserer, og menneskene, vi omgiver os med, rent faktisk har indflydelse på, hvilke af vore gener, der tænder og slukker.

Med livsvisdom kombineres det hele på en måde, som kan kaldes universel visdom med et nordisk eller europæisk udgangspunkt – fordi det er herfra, jeg står i verden.

Vi lader os eksempelvis inspirere af:

  • Kvantefysikken: Når universet er ét universelt sammenhængende kvantefelt, hvor kvanterne ser ud at have en bevidsthed om hinanden trods afstand i tid og rum, hvordan kan vi så konkret bruge denne omstændighed til bevidst at skabe øget sammenhæng, mening og trivsel i vore organisationer og samfund?
  • Naturen: Hvordan navigerer man intuitivt og overskuer kompleksitet? Hvad kan vi lære af stærefloksledelse og træernes og svampenes måde at kommunikere med hinanden over store afstande?
  • Kroppen: Hvordan arbejder cellerne egentlig sammen, praktiserer videndeling og tackler omstillinger? Hvad kan vi specifikt og praktisk lære af kroppen som organisme?
  • Verdens visionære organisationer og ledere: Hvad kan vi lære af disse mennesker, der har gået vejen og på mange niveauer allerede navigerer på bæredygtig vis? Hvad kan vi lære af deres måder at holde det enkelte menneske oppe på – og deres måder at skabe menings- og trivselsopbyggende sammenhæng på?


Formålet med Eriksen Instituttet og dets væren i verden er at være et talerør, et møde- og arnested, et inspiratorium og livssanatorium for, hvad menneskeheden og fremtiden trænger til: at vi både griber og begriber, gentænker og transformerer for at skabe et på alle måder både bæredygtigt og meningsfuldt nyt trivsels- og sammenhængsparadigme på den her klode – i vores natur, i vore samfund, i vore organisationer, i vores by, i vores familie, og i vore relationer – og det starter med os selv.

Læs mere om Helen Eriksen, som er stifter af Eriksen Instituttet.

Få 10 råd til mere trivsel

Tilmeld dig mit nyhedsbrev og modtag samtidig mine 10 gode råd til mere trivsel, mening og sammenhæng – sammen med din personlige trivselsstrategi.