Tømmerflåder, teaterimprovisation og totalt inspirerende arbejdsmiljø